Tag Archives: plan- og bygningsloven

Miljø, klima og ordet bærekraft – konsekvenser for byggebransjen?

Innledning Det er et stadig økende fokus på miljø og klima. For aktørene i byggebransjen kan det være greit å vite at dette kan få konkrete konsekvenser også for de. Her vil vi løfte frem noen eksempler. 2. Kort om «bærekraft» Særlig ordet «bærekraft» brukes hyppig for eksempel i artikler og medieoppslag, og gjerne i […]

Håndverkertjenesteloven: Omsorgs- og frarådingsplikten – Når søknadspliktige tiltak utføres uten offentlig godkjennelse

Agder lagmannsrett har i sak LA-2020-83641 behandlet spørsmål om en profesjonell parts omsorgs- og frarådingsplikt overfor en forbruker etter håndverkertjenesteloven. Den profesjonelle parten (håndverkeren), som var en entreprenør, hadde anlagt en tennisbane for eieren av en sjønær fritidsbolig. Tennisbanen ble etablert nærmere enn 100 meter fra sjøen, og på et område som i kommuneplanens arealdel […]

Sak om utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven § 17-3 til Høyesterett

1. Innledning og bakgrunn I november 2020 behandlet Gulating lagmannsrett en sak hvor en grunneier/utbygger hadde inngått utbyggingsavtale med en kommune som bestemte at grunneieren skulle betale 2,5 millioner kroner til «utbygging offentlig trafikkområde E 39 og tilhøyrande gang-/sykkevegssystem». Utbyggingsavtaler i henhold til plan- og bygningsloven § 17-1, er avtaler mellom kommunen og utbygger eller […]