Næringsliv

Larhammer Aarseth Advokatfirma AS hjelper næringslivet i Møre og Romsdal. Mange firmaer i vårt distrikt er underlagt et omfattende og komplisert regelverk. Brudd på regelverket kan gi negative konsekvenser for både inntjeningen og omdømme. Med å komme tidlig inn i prosessene, vil våre advokater stille de rette spørsmålene og finne de gode løsningene. Vi har bred kompetanse innen næringslivsjus og bistår blant annet våre klienter i å gjennomføre forhandlinger og utforme kontrakter. Selskapene vil med våre bidrag begrense risiko og gjøre rammebetingelsene mer forutsigbare. Våre advokater i Molde bistår også selskaper i arbeidsrettslige spørsmål, herunder spørsmål om avskjed, oppsigelser, nedbemanninger osv. Vi hjelper også arbeidsgivere med løpende spørsmål, som tolkning av arbeidskontrakter, rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett, midlertidige ansettelser m.m. For arbeidsgiver er det viktig at arbeidsmiljølovens strenge regler blir overholdt. Vi bistår under drøftelsesmøter, forhandlingsmøter og ved eventuelle rettssaker. Tidlig involvering av våre advokater bidrar til å finne de gode og langsiktige løsningene for både arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Det offentliges innkjøp er regulert av reglene om offentlige anskaffelser. For næringslivet er det avgjørende at de offentlige anskaffelsene blir gjennomført i samsvar med de grunnleggende prinsippene om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Vi bistår klienter i klagesaker, blant annet i KOFA og i domstolene. Med solid kompetanse innen næringslivsjus, kan Larhammer Aarseth Advokatfirma AS bistå blant annet med utforming av kontrakter, forhandlinger og tvisteløsninger.

Medarbeidere

Anne Berit Valle
Kontorleder

t: 991 64 795

avalle@eurojuris.no

Anita S. Gangstad
Sekretær

agangstad@eurojuris.no

Helge Aarseth
Advokat (H)

t: 909 65 751

haarseth@eurojuris.no

Nils Ivar Sylte
Advokat

t: 951 16 139

nivarsylte@eurojuris.no

Peter Engebjerg
Advokat

t: 408 79 300

pengebjerg@eurojuris.no

Reidar Mogstad
Advokat

t: 918 88 735

rmogstad@eurojuris.no

Sverre Larhammer (H)
Advokat

t: 918 88 735

slarhammer@eurojuris.no

Jørgen Holm
Advokat

t: 41 52 89 23

jholm@eurojuris.no