Næringsliv

En viktig faktor for suksess i næringslivet er avtalene som inngås med kunder, leverandører og andre. Mange bedrifter er utsatt for risiko knyttet til virksomhetens ulike sider. Ikke sjelden er bedriftene i tillegg underlagt et omfattende og komplisert regelverk.

Med solid kompetanse innen næringslivsjus, kan Larhammer Aarseth Advokatfirma AS bistå blant annet med utforming av kontrakter, forhandlinger og tvisteløsninger.

Medarbeidere

Anne Berit Valle
Kontorleder

t: 991 64 795

avalle@eurojuris.no

Anita S. Gangstad
Sekretær

agangstad@eurojuris.no

Helge Aarseth
Advokat (H)

t: 909 65 751

haarseth@eurojuris.no

Nils Ivar Sylte
Advokat

t: 951 16 139

nivarsylte@eurojuris.no

Peter Engebjerg
Advokat

t: 408 79 300

pengebjerg@eurojuris.no

Reidar Mogstad
Advokat

t: 918 88 735

rmogstad@eurojuris.no

Sverre Larhammer (H)
Advokat

t: 918 88 735

slarhammer@eurojuris.no

Jørgen Holm
Advokat

t: 41 52 89 23

jholm@eurojuris.no