Kvalitet

Innenfor vår virksomhet er det svært viktig å holde et høyt kvalitetsnivå. For å sikre dette har vi, sammen med våre samarbeidskontorer i Eurojuris Norge, valgt å bli ISO-sertifisert etter ISO 9001, som er en standard for kvalitet og ledelse.

Hva er ISO 9001?

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Til dags dato er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001­ sertifikater til bedrifter i 184 land. Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Menneskers engasjement
  • Prosesstankegang
  • Forbedring
  • Bevisbasert beslutningstaking
  • Relasjonsledelse

Standarden er er utviklet av ISOs ekspertkomité for kvalitetsledelse som består av de viktigste interessegruppene i samfunnet, herunder blant annet bedrifter, myndigheter, miljøorganisasjoner, forskningsorganisasjoner og forbrukerinteresser. Standarden gir oppskriften på hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller kundens krav og forventning. Norge har deltatt i å utvikle standarden sammen med 94 andre land

Som en del av vårt arbeid med ISO-sertifiseringen har vi vedtatt en overordnet kvalitetspolitikk:

Vår overordnede kvalitetspolitikk er å levere advokattjenester av god kvalitet til rett tid, i samsvar med kundens forventninger og behov, samtidig som vi opptrer i samsvar med advokatetiske regler.

Hos oss skal både bedriftens ledelse og ansatte ha vedvarende fokus på de forventninger våre kunder har og de krav som stilles fra myndigheter. Et slikt vedvarende fokus sikrer vi gjennom jevnlige møter, både i ledelsen og med samtlige ansatte. Forpliktelse kontinuerlig forbedring av ledelsessystem.

Overordnede kvalitetsmål er:

  • Våre medarbeidere skal være innforstått med kvalitetspolitikken
  • Vi skal levere våre tjenester i samsvar med kvalitetsmanualen

Et sentralt verktøy for vår kvalitetspolitikk er vår kvalitetsmanual og vårt ISO-sertifiserte styringssystem. For å oppnå våre kvalitetsmål bruker vi internkontrollsystemet i alle faser av tjenestereisen. Systemet ivaretar kvalitet på tjenester, men også kvalitet i forhold til relevante lover og forskrifter.