Arv og dødsboskifte

I forbindelse med at en person går bort oppstår det spørsmål om hva som skal skje med det vedkommende etterlater seg. Hvem er arvinger, hva skal den enkelte ha og hvordan skal et skifte gjennomføres? Arveloven har regler om pliktdel for livsarvinger, samt minstearv til ektefelle. Om avdøde hadde særkullsbarn eller sitter i uskifte vil særlige spørsmål oppstå. Også samboere har i noen tilfeller rett til arv.

For å skape trygghet og forutsigbarhet om fordelingen etter seg velger nå mange å planlegge arveoppgjøret. Til dette vil en både kunne bruke testament og i noen tilfeller avtaler med arvingene, en såkalt arvepakt.

Ved gjennomføring av skifte av et dødsbo er det viktig å sørge for at dette skjer på en måte som alle arvinger og kreditorer finner tillitvekkende. Ved skifteoppgjør der det er enkelte kompliserende forhold vil det derfor ofte være hensiktsmessig å få hjelp fra en profesjonell.

Våre advokater i Molde har bred erfaring med alle slags saker knyttet til arv og skifte av dødsbo, både utforming av testamenter, annen planlegging av arvefordelingen, forhold knyttet til uskiftet bo og gjennomføring av skifte, både privat skifte og offentlig skifte. Flere av våre advokater har oppdrag som offentlig oppnevnt bostyrer i dødsbo som skiftes offentlig, dvs. der tingretten tar hånd om skiftet etter ønske fra en eller flere arvinger.

Ta kontakt med en av våre advokater i Molde eller send oss en e-post.

Nils Ivar Sylte
Advokat

t: 951 16 139
nivarsylte@eurojuris.no

Jørgen Holm
Advokat

t: 41 52 89 23
jholm@eurojuris.no

    Kontaktskjemaet er beskyttet av reCAPTCHA fra Google og deres personvern og vilkår gjelder.