Forsvarer i straffesaker

Tiltaltes rett til forsvarer er en av de viktigste rettssikkerhetsprinsippene innenfor strafferetten. Vårt firma tilbyr også tjenester i form av forsvareroppdrag. På den måten bidrar vi til at også den tiltaltes rettigheter og interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt med en av våre advokater eller send oss en e-post.

Peter Engebjerg
Advokat

t: 408 79 300
pengebjerg@eurojuris.no