Offentlige virksomheter

Offentlige etater har ansvar for et omfattende tjenestetilbud, kjøper selv varer og tjenester i stor skala, eier gjerne en rekke faste eiendommer og har mange ansatte. Både under utøvelse av forvaltningsmyndighet og ved øvrig virksomhet berøres det offentlige av en rekke rettslige problemstillinger. Våre advokater i Molde har lang erfaring og kompetanse med rettslige spørsmål knyttet til offentlige etaters virksomhet.

Medarbeidere

Anne Berit Valle
Kontorleder

t: 991 64 795

avalle@eurojuris.no

Anita S. Gangstad
Sekretær

agangstad@eurojuris.no

Helge Aarseth
Advokat (H)

t: 909 65 751

haarseth@eurojuris.no

Nils Ivar Sylte
Advokat

t: 951 16 139

nivarsylte@eurojuris.no

Peter Engebjerg
Advokat

t: 408 79 300

pengebjerg@eurojuris.no

Reidar Mogstad
Advokat

t: 918 88 735

rmogstad@eurojuris.no

Sverre Larhammer (H)
Advokat

t: 918 88 735

slarhammer@eurojuris.no

Jørgen Holm
Advokat

t: 41 52 89 23

jholm@eurojuris.no