Eurojuris informerer

Vårt advokatkontor i Molde er medlem av Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er en sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer spredt over mesteparten av landet. Eurojuris Norge publiserer heftet Eurojuris informerer, som inneholder fagstoff utarbeidet av advokater i sammenslutningen.