Kjøp og salg

Vi bistår også i tilknytning til kjøp og salg av andre ting enn fast eiendom. Det kan være at du trenger hjelp til å utforme kontrakt med en annen, for overdragelse av bil, båt eller et annet salgsobjekt.

Dersom det oppstår uenighet etter en overdragelse vil vi også kunne bistå deg, og ivareta dine interesser overfor motparten.

Ta kontakt med en av våre advokater eller send oss en e-post.

Nils Ivar Sylte
Advokat

t: 951 16 139
nivarsylte@eurojuris.no

Jørgen Holm
Advokat

t: 41 52 89 23
jholm@eurojuris.no