Pris

 

Med mindre noe annet er avtalt, fakturerer våre advokater i Molde etter en timepris multiplisert med tiden som er brukt på saken. Timeprisen vil kunne bli justert noe etter sakstype. Etter nærmere avtale kan fastpris anvendes for enkelte typer oppdrag.

Fri rettshjelp

I noen saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Ved henvendelse til en av våre advokater i Molde, kan vi vurdere om din sak og din økonomiske situasjon kan gi deg mulighet for dette.

Les mer på Statsforvalterens hjemmesider her for nærmere informasjon om reglene om fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring

Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring. Slike forsikringer dekker som regel utgifter til juridisk bistand med inntil kr. 100 000. Forsikringstaker må betale en egenandel av utgiftene til juridisk bistand, som normalt består av en grunndel på kr 4.000, samt 20 % av det overskytende. Forsikringen dekker f.eks. tvister som gjelder mangler ved bolig, men dekker som regel ikke familie- og arvesaker.

Ta kontakt med vårt kontor i Molde for ytterligere informasjon om priser.