Familierett

Både i forkant av og underveis i et ekteskap eller samboerforhold vil det være viktig å avklare hva dette vil innebære for den enkeltes økonomi, dersom forholdet ikke skulle vare. Ved separasjon, skilsmisse og samlivsbrudd vil en rekke spørsmål oppstå. F. eks. vil det kunne bli spørsmål om enkelte eiendeler er særeie eller felleseie, og om noen kan kreve skjevdeling eller vederlag. For samboere gjelder ikke ekteskapslovens regler om deling. I oppgjør mellom samboere vil det f. eks ofte oppstå spørsmål om eiendeler eies i sameie. Det kan være vanskelig å bli enig om løsninger uten først å avklare hvilke rettigheter man har. Om man har felles barn oppstår også spørsmål om bosted og samvær.

Våre advokater i Molde kan hjelpe deg med å opprette ektepakt eller samboeravtale, slik at du får best mulig forutsigbarhet om hva som gjelder for samlivet og ved opphør av dette. Ved et samlivsbrudd vil vi kunne gi deg råd og bistand både når det gjelder bosted og samvær med barna, samt det økonomiske oppgjøret eller skiftet.

Vi har også lang erfaring i å bistå private parter i saker etter barnevernloven, både foreldre i sak om omsorgsovertakelse og ungdommer i saker om institusjonsplassering.

Ta kontakt med en av våre advokater i Molde eller send oss en e-post.

Reidar Mogstad
Advokat

t: 408 97 434
rmogstad@eurojuris.no

Peter Engebjerg
Advokat

t: 951 16 139
nivarsylte@eurojuris.no

    Kontaktskjemaet er beskyttet av reCAPTCHA fra Google og deres personvern og vilkår gjelder.