Tag Archives: entreprenør

Miljø, klima og ordet bærekraft – konsekvenser for byggebransjen?

Innledning Det er et stadig økende fokus på miljø og klima. For aktørene i byggebransjen kan det være greit å vite at dette kan få konkrete konsekvenser også for de. Her vil vi løfte frem noen eksempler. 2. Kort om «bærekraft» Særlig ordet «bærekraft» brukes hyppig for eksempel i artikler og medieoppslag, og gjerne i […]

Rettslig blindvei og økonomisk smell for E6-entreprenør

Eidsivating lagmannsrett avsa 3. juni dom om sluttoppgjøret for en av entreprisene knyttet til utbyggingen av E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa. Det såkalte Fellesprosjektet E6-Dovrebanen – er et av de største samferdselsprosjektene i Norge de siste årene. I forbindelse med sluttoppgjøret krevde entreprenøren opprinnelig vederlagsjustering for såkalt plunder og heft med 465 millioner kroner. […]

Håndverkertjenesteloven: Omsorgs- og frarådingsplikten – Når søknadspliktige tiltak utføres uten offentlig godkjennelse

Agder lagmannsrett har i sak LA-2020-83641 behandlet spørsmål om en profesjonell parts omsorgs- og frarådingsplikt overfor en forbruker etter håndverkertjenesteloven. Den profesjonelle parten (håndverkeren), som var en entreprenør, hadde anlagt en tennisbane for eieren av en sjønær fritidsbolig. Tennisbanen ble etablert nærmere enn 100 meter fra sjøen, og på et område som i kommuneplanens arealdel […]