Tjenester

Våre advokater i Molde yter bistand innenfor de fleste rettsområder

 

Den enkelte av oss er omgitt av lover og regler, på alle livsområder og i alle faser av livet. Barn har mange rettigheter, og for noen blir det nødvendig å håndheve disse gjennom rettsvesenet. I voksen alder går de fleste inn i samliv, man kjøper bolig, og man har gjerne et ansettelsesforhold hos en arbeidsgiver. Ved livets avslutning blir spørsmål om arv viktig. For alle disse forholdene kan det oppstå behov for juridisk rådgivning, og bistand ved uenighet og tvist.

Nedenfor finner du nærmere omtale om noen av de enkelte feltene våre advokater i Molde kan hjelpe deg med, om behovet oppstår:

Privat

Næringsliv

Offentlige virksomheter