Tvistesaker

Med alle de avtaleforhold og den kontaktflate en virksomhet har mot andre aktører vil det kunne oppstå tvister. Det kan være kunder som mener at man har levert mangelfullt, eller leverandører som ikke yter det man forventer.

Vårt firma har lang erfaring i å bistå virksomheter i tvistesaker. Våre advokater i Molde arbeider da alltid for å oppnå den løsning av saken som er mest i tråd med kundens interesser. I noen tilfeller vil det være en dom etter rettslig behandling, mens det i andre tilfeller vil være mest hensiktsmessig å forhandle fram et forlik.

Ta kontakt med en av våre advokater i Molde eller send oss en e-post.

Peter Engebjerg
Advokat

t: 408 79 300
pengebjerg@eurojuris.no

Reidar Mogstad
Advokat

t: 408 97 434
rmogstad@eurojuris.no

Helge Aarseth
Advokat (H)

t: 909 65 751
haarseth@eurojuris.no

    Kontaktskjemaet er beskyttet av reCAPTCHA fra Google og deres personvern og vilkår gjelder.