Private

Den enkelte av oss er omgitt av lover og regler, på alle livsområder og i alle faser av livet. Barn har mange rettigheter, og for noen blir det nødvendig å håndheve disse gjennom rettsvesenet. I voksen alder går de fleste inn i samliv, man kjøper bolig, og man har gjerne et ansettelsesforhold hos en arbeidsgiver. Ved livets avslutning blir spørsmål om arv viktig. For alle disse forholdene kan det oppstå behov for juridisk rådgivning, og bistand ved uenighet og tvist. Dette er noe våre advokater i Molde kan bistå med.

Vårt advokatfirma i Molde yter bistand innenfor de fleste sentrale rettsområder, herunder:

Medarbeidere

Anne Berit Valle
Kontorleder

t: 991 64 795

avalle@eurojuris.no

Anita S. Gangstad
Sekretær

agangstad@eurojuris.no

Helge Aarseth
Advokat (H)

t: 909 65 751

haarseth@eurojuris.no

Nils Ivar Sylte
Advokat

t: 951 16 139

nivarsylte@eurojuris.no

Peter Engebjerg
Advokat

t: 408 79 300

pengebjerg@eurojuris.no

Reidar Mogstad
Advokat

t: 918 88 735

rmogstad@eurojuris.no

Sverre Larhammer (H)
Advokat

t: 918 88 735

slarhammer@eurojuris.no

Jørgen Holm
Advokat

t: 41 52 89 23

jholm@eurojuris.no