Tag Archives: dispensasjon

Håndverkertjenesteloven: Omsorgs- og frarådingsplikten – Når søknadspliktige tiltak utføres uten offentlig godkjennelse

Agder lagmannsrett har i sak LA-2020-83641 behandlet spørsmål om en profesjonell parts omsorgs- og frarådingsplikt overfor en forbruker etter håndverkertjenesteloven. Den profesjonelle parten (håndverkeren), som var en entreprenør, hadde anlagt en tennisbane for eieren av en sjønær fritidsbolig. Tennisbanen ble etablert nærmere enn 100 meter fra sjøen, og på et område som i kommuneplanens arealdel […]