Tag Archives: entreprise

Sak om utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven § 17-3 til Høyesterett

1. Innledning og bakgrunn I november 2020 behandlet Gulating lagmannsrett en sak hvor en grunneier/utbygger hadde inngått utbyggingsavtale med en kommune som bestemte at grunneieren skulle betale 2,5 millioner kroner til «utbygging offentlig trafikkområde E 39 og tilhøyrande gang-/sykkevegssystem». Utbyggingsavtaler i henhold til plan- og bygningsloven § 17-1, er avtaler mellom kommunen og utbygger eller […]