Erstatning og forsikring

Våre advokater i Molde  har lang erfaring i å bistå skadelidte i forskjellige typer saker, f.eks. skadelidte etter trafikkulykker eller andre ulykker, yrkesskade, pasientskade og voldsoffererstatning. For alle skadelidte vil det oppstå spørsmål om økonomisk erstatning. Aktuelle erstatningsposter er erstatning for inntektstap og utgifter. Det kan videre dreie seg om erstatning for redusert evne til å utføre arbeid i hjemmet, ménerstatning ved varig medisinsk invaliditet og oppreisningserstatning.

Spørsmål om erstatning kan også aktualisere seg i saker der barn- og ungdom har vært utsatt for mobbing eller mangelfull opplæring.

Ta kontakt med en av våre advokater i Molde eller send oss en e-post.

Sverre Larhammer
Advokat (H)

t: 918 88 735
slarhammer@eurojuris.no

Peter Engebjerg
Advokat

t: 408 79 300
pengebjerg@eurojuris.no

Jørgen Holm
Advokat

t: 41 52 89 23
jholm@eurojuris.no

    Kontaktskjemaet er beskyttet av reCAPTCHA fra Google og deres personvern og vilkår gjelder.