Bistandsadvokat i straffesaker

Fornærmedes rettigheter og interesser i straffesaker har de senere år fått et stadig økt fokus. I mange tilfeller har den som har vært utsatt for en forbrytelse rett til å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Dette gjelder bl.a. hvor man har vært utsatt voldtekt og andre typer sedelighetsforbrytelser, andre typer grov vold og vold i nære relasjoner (familievold).

Våre advokater i Molde har bred erfaring med å bistå fornærmede på alle trinn i slike saker, både når det gjelder spørsmål om anmeldelse, underveid i politietterforskningen og under straffesaken der det tas ut tiltale mot gjerningspersonen. Vi yter også bistand i forbindelse med etterfølgende søknad om voldsoffererstatning.

Ta kontakt med en av våre advokater i Molde eller send oss en e-post.

Reidar Mogstad
Advokat

t: 408 97 434
rmogstad@eurojuris.no

Peter Engebjerg
Advokat

t: 408 79 300
pengebjerg@eurojuris.no

    Kontaktskjemaet er beskyttet av reCAPTCHA fra Google og deres personvern og vilkår gjelder.