Offentlige anskaffelser

Reglene om offentlige anskaffelser gjelder ved offentlige virksomheters innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg m.m. Reglene inneholder bestemmelser for hvordan det offentlige skal forberede, gjennomføre og avslutte anskaffelser, herunder blant annet om dokumentasjonskrav, kunngjøringer, frister og adgang til å klage til klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Ikke sjelden oppstår det uenigheter under en anbudskonkurranse knyttet til kompetanse, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og saksbehandling. Spørsmål som ofte oppstår er om valgte tilbyder skulle ha vært avvist fra konkurransen, eller om konkurransen som sådan skulle vært avlyst, for eksempel som følge av at konkurransegrunnlaget var uklart. Dersom regelverket for offentlige anskaffelser ikke følges, kan oppdragsgiver på visse vilkår blir erstatningsansvarlig for den positive eller den negative kontraktsinteressen.

Det er viktig at spørsmål knyttet til anskaffelsen blir håndtert på en god måte. Vårt firma i Molde bistår både private bedrifter og offentlige virksomheter i saker som gjelder offentlige anskaffelser, herunder både klagesaker i KOFA og tvister som skal behandles i domstolene.

Ta kontakt med en av våre advokater i Molde eller send oss en e-post.

Reidar Mogstad
Advokat

t: 408 97 434
rmogstad@eurojuris.no

Nils Ivar Sylte
Advokat

t: 951 16 139
nivarsylte@eurojuris.no

    Kontaktskjemaet er beskyttet av reCAPTCHA fra Google og deres personvern og vilkår gjelder.