Fast eiendom

Når en skal selge bolig hender det at man finner kjøperen på egen hånd, og blir enig om pris og andre vilkår for overdragelsen. Vi kan da bistå med utforming av kjøpekontrakt og gjennomføring av oppgjør.

Ved kjøp og salg av bolig hender det at det oppstår spørsmål om denne er mangelfull, og om kjøper derfor har krav på erstatning eller prisavslag, eller om kjøpet kan heves. Da vil vi kunne hjelpe deg med saken, enten du er kjøper eller selger.

For den som eier en eiendom, er sameier eller har en rettighet over fast eiendom, kan det oppstå uenighet med andre om grenser, innholdet av rettigheten osv. I enkelte tilfeller opplever også grunneiere at noen ønsker å ekspropriere deler av eiendommen.

Våre advokater i Molde har lang erfaring med å bistå eiere og rettighetshavere med spørsmål knyttet til eiendomsrett, sameie, grenser, nabolov, vegrett, naustrett, hevd, odel osv. Vi har også ført en rekke saker om slike spørsmål for domstolene og for jordskifteretten.

Også om det offentlige eller andre skulle ønske å erverve grunn fra deg vil vi kunne bistå deg i saker som gjelder ekspropriasjon og grunnerverv.

Ta kontakt med en av våre advokater i Molde eller send oss en e-post.

Reidar Mogstad
Advokat

t: 408 97 434
rmogstad@eurojuris.no

Nils Ivar Sylte
Advokat

t: 951 16 139
nivarsylte@eurojuris.no

Jørgen Holm
Advokat

t: 41 52 89 23
jholm@eurojuris.no

    Kontaktskjemaet er beskyttet av reCAPTCHA fra Google og deres personvern og vilkår gjelder.