Tag Archives: styreansvar

Styreansvar etter aksjeloven § 17-1 og foreldelse

1. Om aksjeloven § 17-1 og styreansvar 1.1 Innledning – det overordnede ansvarsforholdet i næringslivet Når noen inngår kontrakt med et selskap vil det være selskapet som er kontraktsparten, ikke de enkelte privatpersoner som driver eller eier foretaket. Hovedregelen er derfor at når noen etablerer et aksjeselskap, vil det være selskapet –  i egenskap av […]

Dekningsloven § 5-9 om subjektiv omstøtelse – vurderingen av skyldnerens økonomiske stilling

1. Om omstøtelse i konkurs Dersom et selskap går konkurs vil tingretten oppnevne en bostyrer, som i de fleste tilfeller vil være en advokat. Bostyreren er underlagt en rekke oppgaver knyttet til å sikre verdiene i selskapet, samt å gjennomgå de økonomiske forholdene i bedriften. Formålet er at kreditorene, altså de som ikke har fått […]

Ny dom om styreansvar

Den 11 november avsa Frostating lagmannsrett dom vedrørende erstatningsansvar for daglig leder/styreleder /eier for unnlatelser knyttet til en samproduksjonsavtale for foredling av fisk. Norway Royal Salmon (NRS) krevde ham for ca kr 4,4 MIO fordi han ikke hadde sørget for den forutsatte eiendomsretten til fisken for NRS fram til den var fakturert kunde. Som følge […]