Tag Archives: reklamasjon

Et sterkere forbrukervern – Forbrukerkjøpslovens ble endret fra 1. januar 2024

Om forbrukerkjøpsloven I Norge blir kjøp og salg mellom forbrukere og næringsdrivende regulert av Forbrukerkjøpsloven. Loven definerer forbrukerkjøp som «salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet». Med forbruker mener loven «en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet». Loven har til formål å sikre forbrukere […]

Styreansvar etter aksjeloven § 17-1 og foreldelse

1. Om aksjeloven § 17-1 og styreansvar 1.1 Innledning – det overordnede ansvarsforholdet i næringslivet Når noen inngår kontrakt med et selskap vil det være selskapet som er kontraktsparten, ikke de enkelte privatpersoner som driver eller eier foretaket. Hovedregelen er derfor at når noen etablerer et aksjeselskap, vil det være selskapet –  i egenskap av […]