Tag Archives: erstatning

Erstatningskrav mot eiendomsmegler for brudd på god meglerskikk

Aksept av bud ble ikke videreformidlet – profesjonsansvar: 1. Innledning – eiendomsmeglingsloven og krav om god meglerskikk Ved salg av fast eiendom vil de fleste velge å benytte seg av en eiendomsmegler. Ved utførelsen av oppdraget er megleren underlagt eiendomsmeglingsloven, som inneholder grunnleggende krav til gjennomføring av både megleroppdraget og til budgivningen. Loven er ment […]

Rettslig blindvei og økonomisk smell for E6-entreprenør

Eidsivating lagmannsrett avsa 3. juni dom om sluttoppgjøret for en av entreprisene knyttet til utbyggingen av E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa. Det såkalte Fellesprosjektet E6-Dovrebanen – er et av de største samferdselsprosjektene i Norge de siste årene. I forbindelse med sluttoppgjøret krevde entreprenøren opprinnelig vederlagsjustering for såkalt plunder og heft med 465 millioner kroner. […]