Den 11 november avsa Frostating lagmannsrett dom vedrørende erstatningsansvar for daglig leder/styreleder /eier for unnlatelser knyttet til en samproduksjonsavtale for foredling av fisk.

Norway Royal Salmon (NRS) krevde ham for ca kr 4,4 MIO fordi han ikke hadde sørget for den forutsatte eiendomsretten til fisken for NRS fram til den var fakturert kunde. Som følge av dette tapte NRS dette beløpet ved medkontrahentens konkurs.

Lagmannsretten viste til det ulovfestede lojalitetsprinsippet mellom avtaleparter, og at daglig leder ikke hadde sørget for å etablere rutiner som sikret at NRS`rettigheter etter avtalen var i behold. Han var initiativtaker til avtalen, og var kjent med at hele konseptet skulle sikre NSR sikkerhet for leverte varer. Han kunne ikke delegere bort sitt ansvar til sin driftsdirektør, og hans passivitet utgjorde selvstendig ansvar. Vi vurderer det slik at denne dommen kan medføre en utvidelse av styreansvaret etter aksjelovens § 17-1.