Tag Archives: samlivsbrudd

Barns samvær ved vedtak om hemmelig adresse

Barnelovens hovedregel om samvær – Barnets beste Utgangspunktet i Norge er at barn har rett til samvær med begge foreldrene sine. Dette gjelder selv om foreldrene ikke bor sammen. Denne rettigheten er nedfelt i barneloven § 42, og bygger på en presumsjon for at det vil være til barnets beste å ha samvær med begge […]

Har dere samboeravtale? Det anbefales!

Når man inngår et samliv, vil tanken på et senere brudd naturlig nok være fjern. Derfor lever også mange samboere uten at de har regulert det økonomiske forholdet mellom seg. Med å inngå en samboeravtale / samboerkontrakt vil begge parter ha tenkt gjennom hvordan de ønsker at økonomien og eiendelene skal reguleres mellom dem. Dette […]