Tag Archives: adressesperre

Barns samvær ved vedtak om hemmelig adresse

Barnelovens hovedregel om samvær – Barnets beste Utgangspunktet i Norge er at barn har rett til samvær med begge foreldrene sine. Dette gjelder selv om foreldrene ikke bor sammen. Denne rettigheten er nedfelt i barneloven § 42, og bygger på en presumsjon for at det vil være til barnets beste å ha samvær med begge […]