Når man inngår et samliv, vil tanken på et senere brudd naturlig nok være fjern. Derfor lever også mange samboere uten at de har regulert det økonomiske forholdet mellom seg. Med å inngå en samboeravtale / samboerkontrakt vil begge parter ha tenkt gjennom hvordan de ønsker at økonomien og eiendelene skal reguleres mellom dem. Dette er en klar fordel, som gir forutsigbarhet både under samlivet og for det tilfelle samlivet tar slutt.

Når et samboerskap tar slutt, må alle eiendeler og verdier gjøres opp. Dersom partene har levd et langt samliv, og hvor begge parter «har bidratt etter evne», kan det økonomiske oppgjøret bli veldig krevende dersom det ikke er inngått noen samboeravtale. Til forskjell fra ekteskap, hvor hovedregelen er at partene har «felleseie», vil oppgjøret for samboere skje etter «eiendomsgrensene».

Dette innebærer at dersom A har kjøpt bilen, og den står på hans navn, så kan han ta med bilen udelt ut av samlivet. Tilsvarende gjelder også alle andre eiendeler, som hus, tomt, bil, tv, aksjer osv. Dette kan selvsagt slå svært uheldig ut. Dersom A betalte barnehageplasser for 3 barn, samt mat, mens B kjøpte aksjer, springer det i øynene at oppgjøret kan bli svært ubalansert dersom B kan ta med hele aksjeporteføljen udelt hvis samlivet tar slutt etter flere år. Uten samboeravtale står A i en svakere posisjon enn B når det gjelder aksjene. For å oppnå et resultat må A for tilfelle kreve at vedkommende er sameier i aksjene, eller så må A kreve vederlag «basert på alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper og på rimelighetsbetraktninger». Det er i utgangspunktet A vil ha søksmåls- og bevisbyrden.

Det er også viktig å huske på at en samboeravtale ofte kan være svært nyttig dersom en av samboerne dør. Dersom avdøde etterlater seg særkullsbarn (egne livsarvinger), kan det bli spørsmål om hva som inngår i dødsboet og hva som tilhører den lengstlevende. Dette kan en samboeravtale gi svar på. Samboeravtalen vil derfor kunne gi bedre forutsigbarhet for den lengstlevende i møte med avdødes arvinger, og bidra til at behandlingen av dødsboet gjennomføres på en mindre belastende måte.

Ved en samboeravtale kan partene således ta stilling til spørsmål som kan bli vanskelige å håndtere ved et senere brudd. De aller fleste som opplever et krevende samlivsbrudd, skulle nok ønske at de hadde inngått samboeravtale på tidspunktet da alt var i skjønneste orden.

Vi anbefaler alle samboere å stille følgende spørsmål: Skal vi ha fullstendig sameie mellom oss, skal vi ha eneeie, eller ønskes vi en mellomløsning hvor vi regulerer inn hva som er felles og hva som ikke er felles?

Våre advokat i Molde har lang erfaring med å utarbeide samboeravtaler / samboerkontrakter, og vil i samråd med partene skreddersy løsninger tilpasset deres situasjon og ønsker.