Tag Archives: skilsmisse

Barns samvær ved vedtak om hemmelig adresse

Barnelovens hovedregel om samvær – Barnets beste Utgangspunktet i Norge er at barn har rett til samvær med begge foreldrene sine. Dette gjelder selv om foreldrene ikke bor sammen. Denne rettigheten er nedfelt i barneloven § 42, og bygger på en presumsjon for at det vil være til barnets beste å ha samvær med begge […]

Vederlagskrav i samboerforhold – noen forskjeller mellom skilsmisser og brudd i samboerforhold og vilkår for vederlagskrav

Ikke alle gifter seg. Flere velger heller å dele livet som samboere. Selv om utviklingen i samfunnet peker mot at samboerskap og ekteskap likestilles mer og mer, vil valget om å leve i samboerforhold gi rettslige konsekvenser. I hverdagen vil det som regel ikke utgjøre noen forskjell om kjærester lever som samboere eller ektefeller. Men […]