Tag Archives: Forbrukerkjøpsloven

Et sterkere forbrukervern – Forbrukerkjøpslovens ble endret fra 1. januar 2024

Om forbrukerkjøpsloven I Norge blir kjøp og salg mellom forbrukere og næringsdrivende regulert av Forbrukerkjøpsloven. Loven definerer forbrukerkjøp som «salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet». Med forbruker mener loven «en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet». Loven har til formål å sikre forbrukere […]