Tag Archives: Molde

Viktige endringer i avhendingsloven

Den 1. januar 2022 skjer det viktige endringer i avhendingsloven – loven som regulerer forholdet mellom selger og kjøper av en bolig. En begrunnelse for endringer er et ønske om å klargjøre rettsforholdet mellom selger og kjøper, samt redusere antallet tvister og rettssaker som oppstår i etterkant av boligsalg. Dette er kort forklart de kanskje […]

Mulig gevinstbeskatning etter boligsalg

Et salg av boligen er for mange den største økonomiske transaksjonen de er involvert i. Utgangspunktet etter skatteloven er at en eventuell gevinst etter boligsalg av bolig er skattepliktig. Unntakene er imidlertid så omfattende, at de i praksis blir hovedregelen: De færreste boligselgere må betale skatt av en eventuell gevinst etter et boligsalg. Vilkårene for […]