Tag Archives: Skatteloven

Mulig gevinstbeskatning etter boligsalg

Et salg av boligen er for mange den største økonomiske transaksjonen de er involvert i. Utgangspunktet etter skatteloven er at en eventuell gevinst etter boligsalg av bolig er skattepliktig. Unntakene er imidlertid så omfattende, at de i praksis blir hovedregelen: De færreste boligselgere må betale skatt av en eventuell gevinst etter et boligsalg. Vilkårene for […]