Tag Archives: vassdrag

Er ikke norsk vannkraft bærekraftig? – Nye krav fra EU om klassifisering av bærekraftige aktiviteter

EU har etablert et veikart – kalt taksonomien – over hvilke aktiviteter og næringer som EU ønsker og hvilke unionen ikke ønsker videreført. De aktiviteter EU ikke ønsker å videreføre, er særlig de fossile næringene og all næringsvirksomhet som forutsetter bruk av fossile brensler. Norge har i lang tid fremhevet den fornybare vannkraften som en […]