Tag Archives: tap av førerrett

Straffenivået for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel

Nye regler for elektriske sparkesykler De siste årene har teknologien gjort at også sparkesyklene har blitt elektriske. Økningen av bruken av el- sparkesykler har økt betydelig. Særlig i storbyene har den økte bruken brakt med seg et stort antall skader. Ikke uventet ble det derfor gjort tiltak gjennom regelverket for å begrense ulykkesrisikoen. Den 25. […]