Tag Archives: førerkortinndragning

Straffenivået for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel

Nye regler for elektriske sparkesykler De siste årene har teknologien gjort at også sparkesyklene har blitt elektriske. Økningen av bruken av el- sparkesykler har økt betydelig. Særlig i storbyene har den økte bruken brakt med seg et stort antall skader. Ikke uventet ble det derfor gjort tiltak gjennom regelverket for å begrense ulykkesrisikoen. Den 25. […]