Tag Archives: erstatningsansvar

Ny dom vedrørende selgers opplysningsplikt

Norge Høyesterett (HR), har 30.06.22 avsagt en spennende avgjørelse knyttet til om selger hadde tilbakeholdt opplysninger som kjøperen hadde grunn til å få. Opplysningene gjaldt en nabo som var domfelt for å ha filmet sine stedøtre i dusjen, samt for befatning med barneporno. Kjøperne fikk rede på dette etter at avtale ble inngått, og trakk […]