Tag Archives: arbeidsgivers bevisbyrde

Skille oppdragstaker/arbeidstaker: Store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver å gripe feil

Arbeidstaker/oppdragstaker Det kommer regelmessig inn saker for domstolene hvor skille oppdragstaker/arbeidstaker prøves i ulike sammenhenger. Arbeidstaker har en rekke rettigheter etter AML, så som overtidsbetaling, feriepenger, sykepenger, oppsigelsesvern etc. Loven er ufravikelig i arbeidstakers favør. Det innebærer at hvis partene i fellesskap feilaktig har definert forholdet som et oppdragsgiver/oppdragstaker forhold, mens realiteten er at det […]