Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i juni 2023 lagt fram en proposisjon om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. Endringene skal gjennomføre et nytt EU-direktiv fra 2019 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår. Målet er tryggere og mer forutsigbare arbeidsvilkår, blant annet for dem som jobber deltid eller er midlertidig ansatt. Bakgrunnen for de foreslåtte lovendringene er utviklingen av atypiske ansettelsesformer, som ulike former for midlertidige ansettelser og deltidsansettelse, og usikkerheten det kan gi for arbeidstakerne.

Det regjeringen foreslår er:

 • Utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen
  • flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen
  • strengere krav til hvor tidlig arbeidsavtalen skal foreligge
 • Flere regler om varighet og bruk av prøvetid
  • ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet
  • ny lovbestemmelse om bruk av prøvetid hvis arbeidstaker skal fortsette i samme eller vesentlig likeartet stilling
 • Rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår
  • De som jobber deltid eller er midlertidig ansatt skal få et skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis de ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår
 • En bestemmelse om hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler
  • hvis det ikke står i avtalen at et arbeidsforhold er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn
  • hvis det ikke er opplyst om stillingsomfang, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn
  • det er arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette