Per Jøltings legat er opprettet ved testamentarisk disposisjon fra ektefellene Hjørdis og Per Jølting.

Legatets formål er å støtte norske billedkunstnere og forfattere med tildeling av stipend.

Det skal i 2020 deles ut ett stipend på kr 35 000 til norsk forfatter med alder over 50 år som har tilknytning til Møre og Romsdal fylke.

Søknad sendes på fastsatt skjema til legatets sekretariat:
Advokat Helge Aarseth
Larhammer Aarseth Advokatfirma AS
Pb. 248, 6401 Molde
tlf: 71 19 16 00
molde@eurojuris.no

Søknadsfrist: 20. oktober 2020

Last ned søknadsskjema