Tag Archives: uskiftet bo

Når den ene ektefellen dør – sammensatt skifte

1. Innledning  Når den ene av ektefellene dør, oppstår det noen særegne arverettslige spørsmål. Gjenlevende ektefelle må avklare om vedkommende kan og vil sitte i uskiftet bo. Ordningen uskiftet bo er ikke tema her. Kort forklart innebærer et uskiftet bo at det ikke skjer noe arveoppgjør etter førstavdøde ektefelle – arveoppgjøret utsettes til også lengstlevende […]