Tag Archives: tvist

Om rettslig interesse – tvisteloven § 1-3

1. Overordnet om rettslig interesse Selv om det kan være behov for å avklare rettslige spørsmål, oppstiller tvisteloven § 1-3 regler for når noen kan reise sak for domstolene. For å kunne kreve en sak avgjort i domstolene, er det et grunnvilkår at det foreligger «rettslig interesse». Bakgrunnen for reglene er at domstolenes oppgave er […]