Tag Archives: kostnadsrisiko

Ny dom kan bety økt kostnadsrisiko for utbyggere

Dommen og tema for denne Borgarting lagmannsrett avsa 27. januar i år en dom i en sak som dreide seg om rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Et eiendomsprosjekt kan få konsekvenser for og skape nye behov i nærområdet. For eksempel vil en utbygging av boligområde på Kringstad nødvendiggjøre oppgradering av infrastruktur. Etableringen av boligfeltet i Årølia førte […]