Tag Archives: kontradiksjon

Anke i sivile saker – krav til størrelse på tvistesummen og kontradiksjon

Betydningen av tvistesummens størrelsen – verdien på det partene er uenige om Tvistesummens størrelse, altså verdien av det partene tvister om, vil etter tvisteloven har betydning for hvordan saken vil behandles i domstolene. For eksempel skal saker som hovedregel behandles i forliksrådet dersom tvistesummen er mindre enn 200 000 kroner.  I saker der tvistesummen er lavere […]