Tag Archives: forsikringsutbetaling

Skadebegrensningsplikt – forsikringstakerens plikt til å la seg operere

1. Innledning – forventningen om utbetaling av forsikring Dersom det er tegnet skadeforsikring, og forsikringstakeren uforskyldt blir skadet i en ulykke, vil de fleste av oss tenke at det er en selvfølge at forsikringsselskapet utbetaler erstatning. Men ikke alle saker innen forsikringsretten er selvfølgelige. Forsikringstakeren og forsikringsselskapets interesser er ikke alltid sammenfallende, og uenighet om […]