Tag Archives: byggesøknad

Plan og bygningsloven § 12-7: Høyesterett avklarer grensen for rekkefølgekrav/rekkefølgebestemmelser

Høyesterett har nylig (HR-2021-953-A) kommet med en rettsavklaring om forståelsen av plan- og bygningslovens regler om rekkefølgebestemmelser i § 12-7 nr. 10. Avgjørelsen ble avsagt under dissens, 3-2. I forbindelse med en utbygging fastsatte Oslo kommune rekkefølgekrav om at utbygger måtte oppgradere en turvei i nærheten av planområdet. Turveien lå ikke inne i planområdet, men […]