Tag Archives: arbeidsgiveravgift

Ny dom fra Høyesterett vedrørende behandling av tips og arbeidsgivers styringsrett

Høyesterett har den 20 april 2023 avsagt en interessant dom vedrørende behandling av tips som også angår arbeidsgivers styringsrett. Bakgrunnen er endringer i regelverket fra 01.01.2019 som innebærer at arbeidsgiver, i motsetning til tidligere, bl a skal foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift. Hotellene Plaza og Bristol besluttet etter lovendringene å foreta også trekk for arbeidsgiveravgift […]