Når personer av helsemessige årsaker, for eksempel ved demens eller annen alvorlig sykdom, ikke lenger blir i stand til å ivareta sine egne interesser (vergemål), vil Fylkesmannen oppnevne en verge. Fylkesmannen har gjennom vergemålsloven kompetanse til å oppnevne verge dersom personer ikke lenger kan ivareta sine egne interesser.

Dersom du selv ønsker å bestemme hvem som skal ta beslutninger på dine vegne, kan du sikre dette gjennom å opprette en fremtidsfullmakt. I fremtidsfullmakten kan du bestemme hvem som i fremtiden skal ivareta dine interesser, både hva gjelder økonomi og dine personlige forhold. Du kan gi fullmakt til en eller flere bestemte personer. Muligheten til å opprette fremtidsfullmakt er således et frivillig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

I tillegg til å bestemme hvem som skal ivareta dine interesser, kan du også gi føringer og ønsker for hva som skal skje med dine eiendeler dersom du ikke lenger kan ta vare på deg selv. En fremtidsfullmakt har således likhetstrekk med et testament, og forteller hva du har tenkt og hva dine interesser er.

Våre advokater kan bistå deg i å opprette fremtidsfullmakt. Gjennom god dialog kan vi sikre at dine interesser i fremtiden blir ivaretatt slik du ønsker det, både hva gjelder hvem som skal være fullmektig og hvilke føringer du ønsker å gi. Vi bistår klienter i Molde, Åndalsnes, Eide, Nesset / Eidsvåg, Sunndal, Surnadal, Aure, Hustadvika / Elnesvågen, Midsund, Aukra, Vestnes, Ålesund, Kristiansund m.m.