Ved kjøp av bolig eller hytte kan det ved overtakelsestidspunktet bli spørsmål mellom partene om hva som fulgte med på kjøpet. Må selger for eksempel la hvitevarene  stå igjen? Eller hva med den fastmonterte el-billaderen? Dersom kjøperen tror han skal overta eiendeler som selgeren har tenkt å ta med seg videre, oppstår det raskt tvist.

Avhendingsloven, altså loven som regulerer kjøp av salg av fast eiendom, har bestemmelser om tilbehør til eiendommen. Advokatforeningen, NEF og Eiendom Norge har utarbeidet en «løsøreliste» som kan brukes dersom partene avtaler dette. Listen gir forutsigbarhet for partene i avtaleforholdet og kan gi veiledning dersom det oppstår tvil om enkeltgjenstander. Fra 1. januar 2020 vil det gjelde en ny revidert løsøreliste. I den nye listen er det gjort enkelte endringer. En viktig endring gjelder for hvitevarer. I den nye listen skal hvitevarer, også integrerte hvitevarer, kun medfølge hvis det er spesielt angitt i salgsoppgaven. En annen endring er at all innredning i garderobeskap, herunder både faste og løse deler, skal medfølge.

Den reviderte listen, samt ytterligere informasjon om den reviderte løsørelisten, finner du på Advokatforeningens nettside: https://www.advokatforeningen.no/om/org/organer/faggruppene/eiendomsmeglingsgruppen1/praktisk-informasjon/revidert-losoreliste/

Våre advokater i Larhammer Aarseth har solid kompetanse innen fast eiendom, og bistår klienter i Molde, Åndalsnes, Eide, Nesset / Eidsvåg, Sunndal, Surnadal, Aure, Hustadvika / Elnesvågen, Midsund, Aukra, Vestnes, Ålesund, Kristiansund m.m.

Ofte vil tvister knyttet til eiendomssaker være omfattet av rettshjelpsordninger som inngår i villa-, hjem-, hytte-, bil- og båtforsikring. Forsikringen dekker utgifter til advokatbistand for en rekke nærmere spesifiserte tvister, for eksempel kjøp og salg av bolig, eiendomstvister, nabotvister, tvist med håndverkere m.m. If Skadeforsikring har inngått en samarbeidsavtale med advokatkontorene i Eurojuris Norge, som vårt kontor er medlem i. Avtalen sikrer Ifs privatkunder god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimeligere priser (15 % rabatt på ordinære timesatser) når de trenger juridisk bistand i rettshjelpssaker.