Tag Archives: tilbakesøkningskrav

Arbeidsrett – Gyldigheten av klausul i arbeidsavtalen om korrigering av feil ved utlønning

Høyesterett har i dom av 17.12.2021 tatt stilling til gyldigheten av klausul om korrigering av feil ved utlønning. Slike klausuler er svært vanlige, og inngås gjerne samtidig med oppstart av arbeidsforholdet, og da ved at arbeidsavtalen inneholder en standard formulering, som i denne saken : «Er det ved lønningsdag foretatt feil utlønning, kan arbeidsgiver foreta […]