Tag Archives: ekteskap skifte skilsmisse

Inntekts- og formuesgrensene for innvilgelse av fri rettshjelp

Innledning Advokatbistand vil for mange utgjøre en høy kostnad i den daglige økonomien. For noen kan frykten for høye kostnader hindre at parter forfølger krav de mener å ha. I Norge har vi derfor ordningen om fri rettshjelp. Ordningen om fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer […]