Tag Archives: bevisstløs

Hva er en «sovevoldtekt»?

Ulike former for voldtekt Den mest sentrale voldtektsbestemmelsen i straffeloven er § 291. Den omfatter to typetilfeller, hvorav det ene er det man ut fra en ren språklig forståelse av begrepet kan kalle for den «typiske» voldtekt. Den straffbare voldtekt går her ut på at man tiltvinger seg seksuell omgang med en annen. Tvangen blir […]